Akut hjælp, Info. om sygdomme, Patientsikkerhed og rettigheder, Retningslinjer, Foreninger

Akut behov for hjælp og info om psykiatrisk sygdom:

Akut behov for psykiatrisk hjælp i Region Hovedstadens Psykiatri

Akutteamet: Et Supplerende AKUT-tilbud til den akutte hospitalsbehandling

Læge og psykologhjælp ved Modtagecentret for Voldtægtsoffre

Region Hovedstadens Information om Psykiatriske sygdomme 

Gratis hjælp ved misbrug af alkohol.

Patient og pårørendeforeninger mm.:

SIND

De 9

ADHD foreningen (for børn, unge og voksne)

Autismeforeningen

Bedre Psykiatri – lokalafd. Helsingør

Psykiatrifonden

Retningslinjer for udredning og behandling der bruges i klinikken kan ses på:

SUNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER OM PSYKISKE LIDELSER

Sundhedsstyrelsens nyeste specialeplan for Psykiatri 9.dec. 2019; om hvem der behandles hvor og hvornår – overgange i psykiatrien mm.

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Patientovergange, koordering, Epikriser mm

DPS (Dansk Psykiatrisk Selskabs) guidelines om sikkerhed mht.  psykofarmaka og Hjerterytme, graviditet og amning. Samt guidelines om behandling med Lithium og epilepsi-midler til psykisk sygdom, OCD, Borderline, afhængighed mm 


Patientsikkerhed, Hygiejne, Kvalitetsudvikling, Datasikkerhed

eKVIS Psykiatri (information om kvalitetsarbejdet i psykiatrisk speciallægepraksis)

Hvis du, som patient i klinikken her, får medicin så opfordres du til at læse på følgende link (medicin.dk), og tage dine kommentarer med til psykiateren.

Folder  om det af Folketinget besluttede lovgivne Tolkegebyr fra d.1.juli 2018

National infektionshygiejniske retningslinjer fra Seruminstituttet

Som patient opfordres du til at indrapportere utilsigtet hændelse (UTH) så speciallægen og andre kan lære deraf – tak!
UTH pjecen

Du kan klage over sundhedsfaglig behandling samt brud på patientrettigheder.

Du kan søge erstatning efter undersøgelse, behandling eller pleje i sundhedsvæsnet.

Du kan indberette en bivirkning ved ved medicin

Se evt. mere her omkring klager og dine patientrettigheder mm.

ANGÅENDE GDPR  OG PERSONDATA I ØVRIGT:
Ved 1. samtale skal du medbringe billed-ID og sygesikringkort.
Ved 1.samtale kan du bl.a. give samtykke til:
– Hvilke informationer klinikken må indhente, hvilke informationer andre skal have undervejs (f.eks. notater til ens praktiserende læge). 
– Hvilke informationer du ønsker pr.sms./email/papir og samtykke til opbevaring af informationer i f.eks. 10 år. 
– Mange vælger at få en sms uden cpr.nr omkring tider her, sms svar med det samme lægen har vurderet om “svaret på blodprøver og EKG er normalt” (i såfald modtager du en sms 1-2 hverdage efter prøven er taget).
– De fleste vælger at give samtykke til at blive ringet op og/eller få info. pr. E-boks, umiddelbart, hvis der er noget unormalt i blodprøver eller EKG så videre tiltag kan drøftes sammen. 
– Du får den underskrevne original af samtykke-erklæringen med hjem, klinikken opbevarer en kopi digitalt.
– Du kan evt. læse mere derom: BANG NISSEN Privatlivspolitik FOR PATIENTER  og Klinikkens opdaterde databehandleraftale med Novax.

Ang. cyber- og datasikkerhed så bruges disse vejledninger:
Flowchart sikkerhedsbrud og
denne vejledning fra 2020 om datasikkerhed i speciallægepraksis  og
Datatilsynets: Generelt om Rettigheder og forpligtelse ved databeskyttelse

Klinikken har koordinering med relevante specialpsykologer.

Sundhedsfremmende tilbud anbefales:
Helsingør Kommune sundhedstilbud: Rygestop, lev sundere, lær af takle angst mm.

© BANG NISSEN