Akut hjælp, Info. om sygdomme, Retningslinjer, Foreninger

Akut behov for psykiatrisk hjælp til voksne:

Akut behov for psykiatrisk hjælp i Region Hovedstadens Psykiatri

Akutteamet: Et Supplerende AKUT-tilbud til den akutte hospitalsbehandling

Region Hovedstadens Information om Psykiatriske sygdomme.


Patient og pårørendeforeninger mm.:

SIND

De 9

ADHD foreningen (for børn, unge og voksne)

Autismeforeningen

Bedre Psykiatri – lokalafd. Helsingør

Psykiatrifonden

Retningslinjer for udredning og behandling der bruges i klinikken kan ses på:

Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer – udgivelser om psykisk sygdom

Sundhedsstyrelsens nyeste specialeplan 19.juni 2018 for Psykiatri

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vedledning om Afslutningsnotater/Epikriser til din praktiserende læge og/eller andre du måtte ønske orienteres

DPS (Dansk Psykiatrisk Selskabs) guidelines om bla. sikkerhed mht.  psykofarmaka og: Hjerterytme, graviditet og amning. Samt guidelines om behandling med Lithium og epilepsi-midler til psykisk sygdom.


Patientsikkerhed, Kvalitetsudvikling og Datasikkerhed

eKVIS Psykiatri (information om kvalitetsarbejdet i psykiatrisk speciallægepraksis)

Hvis du, som patient i klinikken her, får medicin så opfordres du til at læse på følgende link (medicin.dk), og tage dine kommentarer med til psykiateren.

Folder  om det af Folketinget besluttede lovgivne Tolkegebyr fra d.1.juli 2018

Som patient kan du indrapportere en utilsigtet hændelse (UTH) .
UTH pjece

Du kan klage over sundhedsfaglig behandling samt brud på patientrettigheder.

Du kan søge erstatning efter undersøgelse, behandling eller pleje i sundhedsvæsnet.

Klager vedr. praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere

Ved 1. konsultation i klinikken kan du give samtykke til hvilke informationer klinikken må opbevare i minimum 10 år. Du får en kopi af samtykke-erklæringen med hjem. Du kan evt. læse mere derom ved at klikke her: BANG NISSEN Privatlivspolitik.

Ved brud på datasikkerheden bruges følgende Flowchart sikkerhedsbrud

Sundhedsfremmende tilbud
Rygestop kursus betalt af Helsingør Kommune

© BANG NISSEN