Psykiatrisk Udredning og Behandling af Børn og Unge

Psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge foregår ved:
Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri,  Nanna  Bang Nissen.

Ventetid for udredning/behandling er aktuelt:    2  uger.

Målgruppe: Barnet/den unge skal være bosiddende ved forældre i Nordsjælland (max 35 km fra klinikken),  skal være mellem 6 år og 16 år.

Nanna har ekspertise indenfor ADHD, depression, belastningsreaktioner,  OCD, Autisme og angst.

Samtalerne vil i forløbet typisk være en kons á 45 min. pr. uge de først 4 uger, for derefter at overgå til 1 gang månedligt.  Et forløb er typisk mellem 5 og 20 konsultationer á 45 min.

Samtalerne/Konsultationerne i klinikken, møderne på skoler, observationer i barnets hjem og skole foregår altid i tidsintervallet:  kl. 9-13.

Du er velkommen til at ringe om dit barn på tlf. 49214880 ml. 10 og 11 og drøfte mulighederne. Typisk vil vi da finde et tidspunkt hvor Børne- og Ungdomspsykiateren Nanna Bang Nissen har tid til at ringe tilbage til dig og drøfte hvilket forløb der vurderes bedst for dit barn.

Efter en grundig udredning med samtaler, og hvor barnet/den unge  observeres i forskellige miljøer og samtaler med Jer som forældre, kan behandlingen bestå af :
– Kognitiv adfærdsterapi, individuelt af barnet og/eller med Jer som forældre.
– Psykoedukation, individuelt eller i gruppe.
– Evt. supplerende medicinsk behandling og opfølgning herpå.
– Egentlig familieterapi.

Der er 3 modeller for  fuld  finansiering/betaling af forløbet, der bør være på plads inden booking.

MODEL 1:  Skift sygesikringsgruppe fra 1 til 2 – hvilket giver fuld refusion af hele udgiften ( ca 50% af forældrene bruger den model):

 • Alle borgere er automatisk tilknyttet den offentlige sygesikringsgruppe 1. Se evt. dette på dit barns sygesikringskort.
 • Du kan skifte dit barn til sygesikringsgruppe 2, ved fremmøde nede på din kommunes borgerservice (det kan ikke gøres online). Der er kun behov for, at dit barn skifter gruppe.
 • Det betyder også, at man måske kan få en lille egenbetaling ved praktiserende læge og vagtlæge i den periode man er i sygesikringsgruppe 2.
  Spørg evt. egen praktiserende læge om dette.
  Adgang til akut hjælp på sygehus foregår ens om man er grp.1 eller 2.
 • Man kan skifte  tilbage  til sygesikringsgruppe 1  efter et år.
 • Rent teknisk skal man betale os inden endt forløb (der fremsendes en regning pr. mail hver 10.session). Når regningen er betalt, sendes der en mail med kvittering for betaling. Den kvittering skal I så som forældre fremvise  hos Borgerservice i den kommune hvor I bor. Kommunerne betaler derefter hele beløbet tilbage til Jer, typisk efter 1-2 uger.

MODEL 2: Sundhedsforsikring (ca. 40% bruger den model):

 • Mange familier har i dag en sundhedsforsikring, hyppigt igennem forældrenes arbejde. Familiens børn er meget ofte dækket af denne i forhold til undersøgelse og behandling ved speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri. Dette kræver en skriftlig forhåndsgodkendelse pr. mail/brev – denne skal foreligge i klinikken her, inden forløb/tid kan bookes.

MODEL 3: Fuld selvbetaling fra forældrene (ca. 10% bruger den model)

 • Taksterne for de enkelte samtaler er offentlig tilgængelige og bestemt i Overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) Disse offentligt tilgængelige takster følges altid, og uden tillæg. Se evt.   Regionernes aftale med Speciallægerne takster.

Der kan være behov for nogle specifikke blodprøver for at undersøge, om der er somatiske tilstande der influerer på de psykiske symptomer. Blodprøverne skal tages i Sundhedshuset i Helsingør.

Akut behov for psykiatrisk hjælp i Region Hovedstadens Psykiatri – klik her.

© BANG NISSEN