Psykiatrisk Udredning og Behandling af Børn og Unge

Psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge foregår ved:
Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri,  Nanna  Bang Nissen.

Ventetid for udredning/behandling er aktuelt:      12  uger.

Målgruppe: Barnet/den unge skal være bosiddende ved forældre i Nordsjælland (max 35 km fra klinikken),  skal være mellem 6 år og 16 år.

Nanna har særlig ekspertise indenfor ADHD.
Behandler også depression, belastningsreaktioner,  OCD, Autisme og angst.

Samtalerne vil i forløbet typisk være en konsultation á 45 min.
pr. uge de først 4 uger, for derefter at overgå til 1 gang månedligt.  Et forløb er typisk mellem 5 og 20 konsultationer á 45 min.

Samtalerne/Konsultationerne i klinikken, møderne på skoler, observationer i barnets hjem og skole foregår altid i tidsintervallet:  kl. 9-13.

Du er velkommen til at ringe om dit barn på tlf. 49214880 ml. 10 og 11 og drøfte mulighederne. Typisk vil vi da finde et tidspunkt hvor Børne- og Ungdomspsykiateren Nanna Bang Nissen har tid til at ringe tilbage til dig og drøfte hvilket forløb der vurderes bedst for dit barn.

Efter en grundig udredning med samtaler, og hvor barnet/den unge  observeres i forskellige miljøer og samtaler med Jer som forældre, kan behandlingen bestå af :
– Kognitiv adfærdsterapi, individuelt af barnet og/eller med Jer som forældre.
– Psykoedukation, individuelt eller i gruppe.
– Evt. supplerende medicinsk behandling og opfølgning herpå.
– Egentlig familieterapi.

Der kan være behov for nogle specifikke blodprøver for at undersøge, om der er somatiske tilstande der influerer på de psykiske symptomer. Blodprøverne skal tages i Sundhedshuset i Helsingør.

Akut behov for psykiatrisk hjælp i Region Hovedstadens Psykiatri – klik her.

© BANG NISSEN